Výzva k předkládání návrhů v rámci sedmého rámcového programu Euratomu v oblasti jaderného výzkumu a odborné přípravy