Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus programmai attiecībā uz Euratom Septīto pamatprogrammu kodolpētniecības un mācību pasākumiem