Regolament Tal-Kunsill (UE) 2020/231 tat-18 ta’ Frar 2020 li jemenda r-Regolament (UE) 2018/1977 li jiftaħ u jipprevedi l-ġestjoni ta' kwoti tariffarji awtonomi tal-Unjoni għal ċerti prodotti tas-sajd għall-perijodu 2019–2020