asia C-274/18: Unionin tuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 3.10.2019 (ennakkoratkaisupyyntö, jonka on esittänyt Arbeits- und Sozialgericht Wien – Itävalta) – Minoo Schuch-Ghannadan v. Medizinische Universität Wien (Ennakkoratkaisupyyntö – Sosiaalipolitiikka – Osa-aikatyötä koskeva puitesopimus – 4 lauseke – Syrjintäkiellon periaate – Osa-aikaisiin työntekijöihin kokoaikaisiin työntekijöihin verrattuna sovelletut epäedullisemmat työehdot – Kielto – Kansallinen lainsäädäntö, jossa vahvistetaan määräaikaisten työsuhteiden enimmäiskesto, joka on osa-aikaisten työntekijöiden osalta pidempi kuin kokoaikaisten työntekijöiden osalta – Pro rata temporis -periaate – Direktiivi 2006/54/EY – Miesten ja naisten yhdenvertainen kohtelu työhön ja ammattiin liittyvissä asioissa – 2 artiklan 1 kohdan b alakohta – Sukupuoleen perustuva välillisen syrjinnän käsite – 14 artiklan 1 kohdan c alakohta – Työehdot ja työolot – 19 artikla – Todistustaakka)