Oikaisu neuvoston päätökseen (YUTP) 2019/797, annettu 17 päivänä toukokuuta 2019, unionia tai sen jäsenvaltioita uhkaavien kyberhyökkäysten vastaisista rajoittavista toimenpiteistä (Euroopan unionin virallinen lehti L 129I, 17. toukokuuta 2019)