RAPPORT TAL-KUMMISSJONI LILL-PARLAMENT EWROPEW U LILL-KUNSILL dwar l-eżerċizzju tas-setgħa li jiġu adottati atti delegati mogħtija lill-Kummissjoni skont ir-Regolament Nru 762/2008 dwar il-preżentazzjoni mill-Istati Membri tal-istatistika dwar l-akkwakultura$