Paziņojums par antidempinga pasākumiem attiecībā uz dažu apstrādātu Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes poliestera pavedienu audumu veidu importu Savienībā: nosaukuma maiņa uzņēmumam, kam piemēro individuālo antidempinga maksājuma likmi