Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 12. helmikuuta 2019 esityksestä neuvoston päätökseksi sääntelemättömän aavan meren kalastuksen ehkäisemiseksi Pohjoisen jäämeren keskiosassa tehdyn sopimuksen tekemisestä Euroopan unionin puolesta (10784/2018 – C8-0431/2018 – 2018/0239(NLE))