Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Europos vidaus vandenų laivybos standartų rengimo komitete ir Centrinėje laivybos Reinu komisijoje, dėl vidaus vandenų laivybos profesinių kvalifikacijų standartų priėmimo