Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja uzņēmumu apvienošanās jautājumos 2015. gada 3. jūnija sanāksmē par lēmuma projektu lietā M.6800 – PRSfM/STIM/GEMA/JV – Ziņotājs: Itālija