lieta T-12/08 P: Pirmās instances tiesas 2009. gada 6. maija spriedums — M/Eiropas Zāļu aģentūra (EMEA) (Apelācija — Civildienests — Pagaidu darbinieki — Invaliditāte — Lūgums atkārtoti izvērtēt lēmumu noraidīt pirmo lūgumu par invaliditātes komisijas sasaukšanu — Prasība atcelt tiesību aktu — Nepārsūdzams tiesību akts — Apstiprinošs tiesību akts — Jauni un būtiski fakti — Pieņemamība — Ārpuslīgumiskā atbildība — Morālais kaitējums)