Mobilitātes un transporta ģenerāldirektorāts (MOVE ĢD) — Sludinājums par galvenā padomnieka (AD 14 pakāpe) amata vakanci (Civildienesta noteikumu 29. panta 2. punkts) — COM/2019/10390