Zadeva C-405/19: Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Hof van Cassatie (Belgija) 24. maja 2019 – Vos Aannemingen BVBA/Belgische Staat