Vec C-405/19: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Hof van Cassatie (Belgicko) 24. mája 2019 — Vos Aannemingen BVBA/Belgische Staat