Lieta C-405/19: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 24. maijā iesniedza Hof van Cassatie (Beļģija) — Vos Aannemingen BVBA/Belgische Staat