kohtuasi C-405/19: Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Hof van Cassatie (Belgia) 24. mail 2019 — Vos Aannemingen BVBA versus Belgische Staat