Case C-405/19: Request for a preliminary ruling from the Hof van Cassatie (Belgium) lodged on 24 May 2019 — Vos Aannemingen BVBA v Belgische Staat