KOMISIJAS ZIŅOJUMS EIROPAS PARLAMENTAM UN PADOMEI par jaunākajām norisēm saistībā ar euro monētām