Padomes Lēmums (1980. gada 22. aprīlis) par Nolīguma par konkrētu produkciju augļu un dārzeņu nozarē noslēgšanu, par kuru Eiropas Ekonomikas kopiena un Kanāda vienojušās saskaņā ar Vispārējās vienošanās par tarifiem un tirdzniecību XXVIII pantu