Kopuzņēmuma Clean Sky ieņēmumu un izdevumu pārskats par 2011. finanšu gadu