Tiesas spriedums ( 2008. gada 20. jūnijs ) lietā E-8/07: Celina Nguyen pret Norvēģijas valsti, ko pārstāv Justis- og politidepartementet (Tieslietu ministrija un policija) (Transportlīdzekļu īpašnieku civiltiesiskās atbildības apdrošināšana — Direktīva 72/166/EEK, 84/5/EEK un 90/232/EEK — kompensācija par nemateriāliem zaudējumiem — nosacījumi attiecībā uz valsts atbildību — pietiekami nopietns pārkāpums)