Curtis/Komisija un Parlaments TITJUR Ģenerāladvokāta Capotorti apvienotie secinājumi, sniegti 1981. gada 14.maijā. # Dunstan Curtis pret Eiropas Kopienu Komisiju un Eiropas Parlamentu. # Lieta 167/80. # Gordon Craigie Bowden un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Lieta 153/79. # Stephen Biller un citi pret Eiropas Parlamentu. # Lieta 154/79. # Renato Albini pret Eiropas Kopienu Padomi un Komisiju. # Lieta 33/80. # Anton Birke pret Eiropas Kopienu Komisiju un Padomi. # Lieta 543/79. # Gerhard Venus un Wolfgang Obert pret Eiropas Kopienu Komisiju un Padomi. # Apvienotās lietas 783 un 786/79. # Günter Bruckner pret Eiropas Kopienu Komisiju un Padomi. # Lieta 799/79. # Roger Buyl un citi pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Lieta 817/79. # Robert Adam pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Lieta 828/79. # Dino Battaglia pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Lieta 1253/79. # Marco Airola pret Eiropas Kopienu Komisiju. # Lieta 72/80. # Ierēdņi.