Dalībvalstu paziņotā informācija attiecībā uz zvejas aizliegumu noteikšanu 2020/C 331/07