Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2015/696 (2015. gada 24. aprīlis), ar ko atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1829/2003 atļauj laist tirgū produktus, kas satur ģenētiski modificētas sojas pupas MON87705 (MON-877Ø5-6), sastāv vai ir ražoti no tām (izziņots ar dokumenta numuru C(2015) 2770) (Autentisks ir tikai teksts franču un nīderlandiešu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)Dokuments attiecas uz EEZ