Asia C-373/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 20.9.2018 – Valittajina Agria Polska sp. z o.o., Agria Chemicals Poland sp. z o.o., Star Agro Analyse und Handels GmbH ja Agria Beteiligungsgesellschaft mbH sekä muuna osapuolena Euroopan komissio (Muutoksenhaku — Kilpailu — Euroopan komissio hylkää kantelun — Kyseessä ei Euroopan unionin etu)