Paziņojums to personu un vienību ievērībai, uz kurām attiecas 19. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 20. panta 1. punkta b) apakšpunkts Padomes Lēmumā 2010/413/KĀDP (II pielikums), kā arī 16. panta 2. punkts Padomes Regulā (ES) Nr. 961/2010 (VIII pielikums)