Chem-Tec Naujoks TITJUR Tiesas spriedums (otrā palāta) 1982. gada 11. februārī. # Chem-Tec B.H. Naujoks pret Hauptzollamt Koblenz. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Bundesfinanzhof - Vācija. # Kopējais muitas tarifs. # Lieta 278/80.