Tiesas spriedums 1985. gada 11. jūlijā. # Eiropas Kopienu Komisija pret Itālijas Republiku. # PVN. # Lieta 278/83. TITJUR Komisija/Itālija