Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1223/2009 ( 2009. gada 30. novembris ) par kosmētikas līdzekļiem (pārstrādāta versija) (Dokuments attiecas uz EEZ)