Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, C 112, 2012