Atzinums, ko sniegusi Padomdevēja komiteja uzņēmumu apvienošanās jautājumos 2010. gada 11. janvāra sanāksmē par pagaidu lēmuma projektu Lietā COMP/M.5529 – Oracle/Sun Microsystems – Ziņotājs: Igaunija