Komisijas Regula (EEK) Nr. 897/82 (1982. gada 20. aprīlis), ar ko trešo reizi groza Regulu (EEK) Nr. 1842/81 attiecībā uz koriģētu kompensāciju piešķiršanu par labību, kuru eksportē dažu stipro alkoholisko dzērienu veidā