Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 1320/2013 ( 2013. gada 3. decembris ), ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 385/2012 par lauku saimniecības apgrozījuma pārskatu, kas izmantojams, lai noteiktu lauku saimniecību ieņēmumus un analizētu šo saimniecību saimniecisko darbību