Απόφαση (ΕΕ) 2015/2331 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2016 (ΕΚΤ/2015/42)