Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia M.9354 — AXA/NN Group/JV) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) 2020/C 343/07