Nariadenie Rady (ES) č. 3690/93 z 20. decembra 1993, ktorým sa zavádza systém spoločenstva ustanovujúci predpisy týkajúce sa minimálneho rozsahu údajov v rybárskych licenciách