Ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 3690/93 tal-20 ta' Diċembru 1993 li tistabilixxi sistema tal-Komunità li tistabbilixxi regoli għat-tagħrif minimu li għandu jkun inkluż fil-licenzji tas-sajd