Padomes Regula (EEK) Nr. 3690/93 (1993. gada 20. decembris), ar ko izveido Kopienas sistēmu, kura paredz noteikumus par informācijas minimumu, kas iekļaujama zvejas licencēs