1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3690/93, numatantis Bendrijos sistemą, nustatančią taisykles dėl žvejybos leidimuose pateiktinų minimalių duomenų