KIRJALLINEN KYSYMYS E-3608/03 esittäjä(t): Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI),Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI),Benedetto Della Vedova (NI)ja Olivier Dupuis (NI) komissiolle. Kreikan cham-vähemmistöön kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset.