ΓPAΠTH ΕΡΩΤΗΣΗ E-3608/03 υποβολή: Marco Pannella (NI), Maurizio Turco (NI),Marco Cappato (NI), Gianfranco Dell'Alba (NI),Benedetto Della Vedova (NI)και Olivier Dupuis (NI) προς την Επιτροπή. Παραβίαση εκ μέρους της Ελλάδας των δικαιωμάτων της μειονότητας των Τσάμηδων.