Eiropas Centrālās bankas Ieteikums (2016. gada 2. augusts) par vērtspapīru turējumu statistikas datu kvalitātes pārvaldības regulējumu (ECB/2016/24)