Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1076/2011 της Επιτροπής, της 24ης Οκτωβρίου 2011 , σχετικά με την τροποποίηση των αντιπροσωπευτικών τιμών και των ποσών των πρόσθετων εισαγωγικών δασμών για ορισμένα προϊόντα του τομέα της ζάχαρης, που ορίζονται στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 971/2011 για την περίοδο 2011/12