Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT, Budapešta) direktora amata vakance (AD 14 pakāpe) — COM/2015/20008