Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1478 (2017. gada 16. augusts), ar ko Regulas (EK) Nr. 1439/95 I pielikumu, Regulas (EK) Nr. 748/2008 III pielikumu un Īstenošanas regulas (ES) Nr. 593/2013 III pielikumu groza attiecībā uz iestādi, kas ir pilnvarota izdot dokumentus un sertifikātus Argentīnā$