/* */

Ģenerāladvokāta Cruz Vilaça secinājumi, sniegti 1988. gada 9.februārī. # Lise Clasen pret Eiropas Parlamentu. # Ierēdnis. # Lieta 268/86. TITJUR Clasen/Parlaments