Komisija/Beļģija TITJUR Tiesas spriedums 1987. gada 9. jūlijā. # Eiropas Kopienu Komisija pret Beļģijas Karalisti. # Lieta 356/85.