TITJUR Stefanutti Tiesas spriedums (otrā palāta) 1987. gada 6. oktobrī. # Office national des pensions pour travailleurs salariés (ONPTS) pret Domenica Stefanutti. # Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu: Cour du travail de Mons - Beļģija. # Sociālais nodrošinājums. # Lieta 197/85.