ES un Moldovas Republikas Asociācijas komitejas sanāksmes īpašā sastāvā tirdzniecības jautājumu risināšanai Lēmums Nr. 2/2019 (2019. gada 4. oktobris) attiecībā uz Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Moldovas Republiku, no otras puses, XXVIII-D pielikuma (Starptautisko jūras pārvadājumu jomā piemērojamie noteikumi) atjaunināšanu 2019/1807