Ģenerāladvokāta Darmon secinājumi, sniegti 1986. gada 24.septembrī.